• Suomi
 • ruotsi
 • englanti

Hyödyt

3P:n verkkoinvestointien hyödyt

 • Tuki investointikohteiden valintaan
 • Vahva projektinjohto ja suunnitteluosaaminen
 • Olosuhteisiin sopivien toteutusratkaisujen valinta (mm. maakaapelointi vs. ilmajohdot)
 • Uusien toteutustapojen kehittäminen sekä edistyneet ja kilpailukykyiset materiaalivalinnat
 • Tehokkaat hankintamenetelmät ja eri rakennustekniikoiden kehitys
 • Kattava kumppanuusverkosto
 • Kassan hallittavuus paranee
 • Minimoidaan kasvavat materiaali- ja rakentamiskustannukset
 • Kasvatamme edellytyksiä investoida tehokkaammin ja nopeammin

Lisäksi sähköverkkotoimintaan liittyvät erityispiirteet:

Saavutetaan sähkömarkkinalain vaatimukset

Varmistetaan hyvä tuottopohja jatkossakin

Verkon käyttövarmuus saadaan nopeasti korkealle tasolle

Keskeytyskustannukset minimoituvat sekä maksettavat vakiokorvaukset ja verkon kunnossapitokustannukset alentuvat.