Hyödyt

3P:n verkkoinvestointien hyödyt

  • Tuki investointikohteiden valintaan
  • Vahva projektinjohto ja suunnitteluosaaminen
  • Olosuhteisiin sopivien toteutusratkaisujen valinta (mm. maakaapelointi vs. ilmajohdot)
  • Uusien toteutustapojen kehittäminen sekä edistyneet ja kilpailukykyiset materiaalivalinnat
  • Tehokkaat hankintamenetelmät ja eri rakennustekniikoiden kehitys
  • Kattava kumppanuusverkosto
  • Kassan hallittavuus paranee
  • Minimoidaan kasvavat materiaali- ja rakentamiskustannukset
  • Kasvatamme edellytyksiä investoida tehokkaammin ja nopeammin

Lisäksi sähköverkkotoimintaan liittyvät erityispiirteet:

Saavutetaan sähkömarkkinalain vaatimukset

Varmistetaan hyvä tuottopohja jatkossakin

Verkon käyttövarmuus saadaan nopeasti korkealle tasolle

Keskeytyskustannukset minimoituvat sekä maksettavat vakiokorvaukset ja verkon kunnossapitokustannukset alentuvat.