• Finska
 • Svenska
 • Engelska

Fördelarna

Fördelarna med 3P: s nätverksinvesteringar

 • Stöd för valet av investeringsprojekt
 • Stark projektledning och designkompetens
 • Urval av implementeringslösningar som är lämpliga för förhållandena (t.ex. underjordisk kablage kontra luftledningar)
 • Utveckling av nya implementeringsmetoder och avancerat och konkurrenskraftigt materialval
 • Effektiva upphandlingsmetoder och utveckling av olika konstruktionstekniker
 • Omfattande partnernätverk
 • Kassahanteringen förbättras
 • Stigande material- och byggkostnader minimeras
 • Vi ökar förutsättningarna för att investera mer effektivt och snabbare

Dessutom specifika funktioner relaterade till elnätverksamhet:

Kraven i lagen om elmarknad uppnås

Säkerställas fortsättning av en god returbas

Nätverkssäkerheten höjs snabbt till en hög nivå

Avbrottskostnader minimeras och betalbar standardkompensationer och nätverksunderhållskostnader minskas.