Fördelarna

Fördelarna med 3P: s nätverksinvesteringar

  • Stöd för valet av investeringsprojekt
  • Stark projektledning och designkompetens
  • Urval av implementeringslösningar som är lämpliga för förhållandena (t.ex. underjordisk kablage kontra luftledningar)
  • Utveckling av nya implementeringsmetoder och avancerat och konkurrenskraftigt materialval
  • Effektiva upphandlingsmetoder och utveckling av olika konstruktionstekniker
  • Omfattande partnernätverk
  • Kassahanteringen förbättras
  • Stigande material- och byggkostnader minimeras
  • Vi ökar förutsättningarna för att investera mer effektivt och snabbare

Dessutom specifika funktioner relaterade till elnätverksamhet:

Kraven i lagen om elmarknad uppnås

Säkerställas fortsättning av en god returbas

Nätverkssäkerheten höjs snabbt till en hög nivå

Avbrottskostnader minimeras och betalbar standardkompensationer och nätverksunderhållskostnader minskas.