Servicekoncept

3P är en pionjär inom implementeringen av nätverksinvesteringar

Vår tjänst täcker alla nätverksinvesteringar – från design till projektimplementering – från lågspänning till kraftledningar och transformatorstationer, samt med andra infrastrukturprojekt.

Tillsammans med kunden kartlägger våra experter projektets mål och krav. Därefter utvecklas projektet inom planering. Vår planering innehåller alla följande aspekter:

  • Allmän planering av nätverket
  • Planering, förvärv av tillstånden
  • Strukturell planering om det behövs
  • Dokumentation och GPS-mappning
  • Rivningsplanering

Efter tillräcklig och exakt planering:

Beräkning och förslag

Vi beräknar fördelarna med olika implementeringsmetoderna för nätverkskonstruktion och ger ett förslag. Vi också hanterar hela konstruktion, därmed minimering riskerna av projektet.

Avgift

Projektet kommer att debiteras enligt den överenskomna handlingsplanen, vilket ökar våra kunders förmåga att investera mer effektivt och snabbare.

Äganderätt

Äganderätten till det nya nätverket kommer att överföras till kunden omedelbart efter leverans, eller enligt separat överenskommelse.