3P:n arvosana asiakkailta ei kymppi, mutta hyvin lähellä

Loppuvuodesta 2021 lähetimme asiakkaillemme asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka vastausprosentti oli 43 %. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää miten olemme suoriutuneet, kuinka tyytyväisiä asiakkaamme ovat ja millainen mielikuva heillä on meistä. Saadut vastaukset tukivat hyvin omia ajatuksiamme ja tuntemuksiamme, mutta myös antoivat meille lisää informaatiota, jonka pohjalta voimme parantaa vieläkin toimintaamme.

Projektiemme onnistumiseen ja eri työntekijöiden suoriutumiseen oltiin pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä ja pienempi osa oli melko tyytyväisiä. Erityisiä kiitoksia tuli mm. aikataulujen pitämisestä ja yllättäen muuttuneisiin tilanteisiin reagoiminen sekä niistä selviytymiseen.

Ilahduttavaa oli myös havaita, että kaikki vastaajat joko erittäin tai melko todennäköisesti suosittelisivat palveluitamme muille sekä vastaavasti tulisivat käyttämään palveluitamme tulevaisuudessa. Vastauksista nousi kuitenkin huoli sähkömarkkinalain muutoksen vaikutuksista tulevien investointien määrissä.

Jotta asiakaspalaute ei menisi pelkäksi suitsutuksesi, niin kyllä parannettavaakin löytyi. Yksi näistä oli yhteydenpito projektien aikana. Sopivan yhteydenpidon määrä on hankala määritellä. Siinä missä yksi kokee sen olevan riittämätöntä, niin toinen kokee sen olevan ”joka päivästä soittamista”. Tähän tulemme jatkossa kiinnittämään huomiota. Lisäksi tulemme jatkossa keräämään projektikohtaista palautetta, jotta voimme tarvittaessa nopeallakin aikataululla tehdä muutoksia. Palautteet tullaan keräämään projektin luovutuksen yhteydessä.