Asiakastyytyväisyys edelleen korkealla tasolla

Perinteiseen tapaan teimme jälleen asiakastyytyväisyyskartoituksen viime vuoden projekteista ja hankkeista. Tarkoituksenamme oli selvittää, kuinka suoriuduimme asiakkaiden mielestä ja saadaksemme vahvistusta edellisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksiin. Saadut vastaukset kertovat, että olemme edelleen oikealla tiellä. Lyhyesti todettuna: Kaikki toimii ja sujuu sovitusti ja aikataulussaan.

Saadut vastaukset tukivat ajatustamme siitä, että suoriutumisen tasomme on korkealla tasolla ja meihin luotetaan korkealuokkaisena ja luotettavana toimijana, jonka palveluita tulemme joko pääsääntöisesti erittäin todennäköisesti jatkossakin käyttämään ja myös erittäin todennäköisesti suosittelemaan muille.

Ihan kymppiin ei vieläkään päästy, joten meille jäin jotain pientä parannettavaa seuraaviin kertoihin. Muistamme myös, että vaikka asiat tehdään täydellisesti, niin aina voi tehdä asiat vieläkin paremmin. Viime kerralla saimme hieman pyyhkeitä yhteydenpidon määrästä, minkä korjaamisessa olemme nyt saatujen palautteiden osalta onnistuneet. Saadut palautteet ovat konkreettisesti auttaneet meitä kehittymään ja palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja heidän vaatimusten mukaisesti.

Yksi selkeä parannustavoite tämän kertaisesta asiakastyytyväisyyskyselystä nousi esille, vaikka sitä ei yhdessäkään vastauksessa todettu. Ensi vuonna olemme hieman aikaisemmassa liikenteessä niin palautteen keräämisen kuin siitä viestimisen suhteen.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin nykyisten ja tulevien projektien kanssa.