3Pn voimajohtohanke Lappeenrannassa loppusuoralla

Viime vuonna sovittu ja aloitettu Hytti-Raippo 110kV voimajohdon uusiminen Lappeenrannassa on edennyt aikataulussaan ja jopa edellä sitä. Noin 7km pituinen vanha voimajohto on purettu ja kaikki perustukset sekä pylväät asennettu. Johdosta otettiin käyttöön ensimmäinen osa 3.4.2024 ja loppuosa tullaan ottamaan kesäkuun loppuun mennessä.

Lomien jälkeen valmistuva voimajohto parantaa huomattavasti alueen käyttövarmuutta sekä kasvattaa alueen tuotanto- ja kulutuskapasiteetin lisäysmahdollisuuksia.